Petrolimex Representative Office In Cambodia

Head Office: No. 26, Street 208, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

Phone: (855) 23 6512603 - Fax: (855) 23 212393

Email: cambodia@petrolimex.com.vn

Website: cambodia.petrolimex.com.vn

Contact information
Name
*
Address
*
Tel
*
E-mail:
*
Detail
Title
*
Content
*
Security
VIE Portal NG Captcha Image*
Petrolimex Resources
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.
Products & promotions
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.
Visit Statistics
Total hits: .
Total hits of the month: .
Total hits of the day: .
Currently online: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn